Đào tạo

Chương trình đào tạo

02 Tháng 12, 2019

KHÓA ĐÀO TẠO TRỌNG TÀI CƠ BẢN

Giới thiệu chung

Khóa Đào tạo Trọng tài Cơ bản được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên một cách bài bản, có hệ thống và toàn diện những vấn đề cơ bản của trọng tài từ góc nhìn so sánh. Với sự tham gia giảng dạy của những chuyên gia uy tín, kỳ cựu trong lĩnh vực thực hành trọng tài, Khóa Đào tạo không chỉ mang đến cho học viên kiến thức về trọng tài trong nước và quốc tế, mà còn trang bị các kĩ năng và lời khuyên thực tế cho những người mong muốn tham gia vào các thủ tục tố tụng trọng tài. Sau khi hoàn thành Khóa Đào tạo Trọng tài Cơ bản, học viên sẽ được công nhận là Cộng sự của VIART.

Mục tiêu

Khi hoàn thành Khóa Đào tạo, học viên sẽ được trang bị:

 • Khái niệm và các nguyên tắc của trọng tài;
 • Diễn biến của một thủ tục tố tụng trọng tài thông thường;
 • Thành phần tham dự của một thủ tục tố tụng trọng tài và vai trò, quyền và nghĩa vụ của họ;
 • Kĩ năng và lưu ý trong các giai đoạn khác nhau của một thủ tục tố tụng trọng tài.

Nội dung học phần

Chương trình học bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Trọng tài với tư cách là một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế; đặc trưng, nguyên tắc, và hình thức trọng tài.
 • Thỏa thuận trọng tài và các thành tố cơ bản; cách thức soạn thảo một thỏa thuận trọng tài hiệu quả;
 • Trọng tài viên và Hội đồng Trọng tài – quyền, nghĩa vụ, thẩm quyền, các vấn đề đạo đức và xử lý phản đối;
 • Tiến hành tố tụng trọng tài và các vấn đề thủ tục;
 • Văn bản ý kiến và chứng cứ trong trọng tài;
 • Phiên họp giải quyết tranh chấp;
 • Phán quyết trọng tài – Tính chung thẩm, hủy, công nhận và thi hành.

Đối tượng

Khóa Đào tạo phù hợp với luật sư, luật gia, và những người làm việc trong các lĩnh vực khác mà có mong muốn sử dụng hoặc thực hành trọng tài với tư cách người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đại diện tố tụng, hoặc trọng tài viên; và những người khác có hứng thú tìm hiểu về trọng tài.

---

KHÓA ĐÀO TẠO TRỌNG TÀI NÂNG CAO

Giới thiệu chung

Là bậc tiếp theo của Khóa Đào tạo Cơ bản [hyperlink], Khóa Đào tạo Trọng tài Nâng cao được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về một số chủ đề trọng tài. Hơn thế, Khóa Đào tạo này tập trung vào các kĩ năng thực tế dành cho nhưng người sử dụng và hành nghề trọng tài chuyên nghiệp, với phương pháp học chủ động giúp học viên tham gia tích cực hơn và hiểu vấn đề hơn. Sau khi hoàn thành Khóa Đào tạo Trọng tài Nâng cao, học viên sẽ được công nhận là Thành viên của VIART.

Mục tiêu

Khi hoàn thành Khóa Đào tạo, học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu và kĩ năng xử lý các tình huống khác nhau ở các giai đoạn của tố tụng trọng tài. Học viên sẽ có khả năng nhận diện các vấn đề cốt lõi và cách thức tương ứng để phân tích và tìm giải pháp phù hợp.

Nội dung học phần

Chương trình học bao gồm những nội dung chính sau đây:

 • Các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài;
 • Kĩ năng tham gia quản lý vụ kiện;
 • Độc lập, vô tư, khách quan và Phản đối trọng tài viên;
 • Chứng cứ trong tố tụng trọng tài;
 • Kỹ năng tranh tụng tại Phiên họp giải quyết tranh chấp;
 • Trọng tài có nhiều bên;
 • Tài trợ vụ kiện (Third-party funding)

Đối tượng

Khóa Đào tạo phù hợp với luật sư, luật gia, và những người làm việc trong các lĩnh vực khác mà có mong muốn theo đuổi nghề trọng tài chuyên nghiệp. Khoá đào tạo dành cho đối tượng là học viên đã hoàn thành mức đạt Khoá đào tạo trọng tài cơ bản hoặc hoàn thành Khoá đào tạo tạo trọng tài trong lĩnh vực cụ thểdo VIART tổ chức.