Đào tạo

Lộ trình phát triển

02 Tháng 12, 2019

Học viên tham gia các Khóa đào tạo và nhận kết quả đạt với bài thi cuối khóa sẽ được cấp Chứng nhận danh hiệu theo các cấp độ dưới đây của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART):

STT

Danh hiệu

Điều kiện

Quyền lợi

1CỘNG SỰ

Hoàn thành khóa trọng tài cơ bản hoặc khóa đào tạo trọng tài kết hợp trong một số lĩnh vực của VIART

 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học và Chứng nhận danh hiệu Cộng sự;
 • Được tiếp cận và sử dụng miễn phí nguồn tài liệu đa dạng;
 • Hưởng ưu đãi học phí khóa tiếp theo;
 • Ưu tiên/miễn phí tham gia một số sự kiện của VIAC.
 • Để tham khảo, danh sách Cộng sự sẽ được đăng tải công khai trên website VIART sau khi kết thúc khóa học.
2THÀNH VIÊN

Hoàn thành khóa đào tạo trọng tài nâng cao

 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học và Chứng nhận danh hiệu Thành viên;
 • Được tiếp cận và sử dụng miễn phí nguồn tài liệu đa dạng;
 • Hưởng ưu đãi học phí khóa tiếp theo;
 • Ưu tiên/miễn phí tham gia một số sự kiện của VIAC;
 • Xem xét đưa vào danh sách ứng viên trong quy trình chỉ định TTV;
 • Để tham khảo, danh sách Thành viên sẽ được đăng tải công khai trên website VIART sau khi kết thúc khóa học.
3CHUYÊN GIAHoàn thành khóa đào tạo trọng tài nâng cao và ít nhất 02 khóa đào tạo kỹ năng
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học và Chứng nhận danh hiệu Chuyên gia;
 • Được tiếp cận và sử dụng miễn phí nguồn tài liệu đa dạng;
 • Hưởng ưu đãi học phí khóa tiếp theo;
 • Ưu tiên/miễn phí tham gia một số sự kiện của VIAC;
 • Xem xét đưa vào danh sách ứng viên trong quy trình chỉ định TTV;
 • Xem xét kết nạp vào danh sách TTV của VIAC theo nhiệm kỳ. (Xin lưu ý rằng việc có chứng chỉ đào tạo và chứng nhận cấp bậc chuyên gia của VIART không đồng nghĩa với việc đương nhiên được kết nạp vào Danh sách Trọng tài viên của VIAC. Tuy nhiên, đây là một trong các điều kiện cần. Nếu ứng viên các tiêu chuẩn khác của VIAC như độ tuổi, trình động ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác, có uy tín trong lĩnh vực công tác và lĩnh vực công tác thuộc lĩnh vực VIAC cần bổ sung, có khả năng thúc đẩy sự phát triển của phương thức trọng tài và ADR, có đóng góp cho sự phát triển của VIAC. Ứng viên là chuyên gia của VIART sẽ có lợi thế khi xem xét cùng với các điều kiện nêu trên. Để đăng ký trở thành Trọng tài viên trong Danh sách của VIAC, vui lòng tham khảo tại đây)
 • Để tham khảo, danh sách Chuyên gia sẽ được đăng tải công khai trên website VIART sau khi kết thúc khóa học.