THƯ VIỆN

Ấn phẩm

Sổ tay Hòa giải viên

Sổ tay Hòa giải viên

Cuốn sách được sử dụng với mục đích hỗ trợ cho việc nghiên cứu và thực tập của học viên thông qua phần thực hành và nhận xét phản hồi, và cũng giúp những người đã có kiến thức và kinh nghiệm nền tảng về hòa giải ôn lại kiến thức hữu ích về hòa giải.
20 Tháng 4, 2022
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR)
Tải xuống
Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải của Tòa án nhân dân tối cao

Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải của Tòa án nhân dân tối cao

Cuốn sổ tay này là kết quả của sự kết hợp giữa cách tiếp cận của chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong việc thực thi Công ước New York 1958 và các Thẩm phán trong nước có nhiều kinh nghiệm giải quyết các việc liên quan đến trọng tài để đảm bảo các thông tin được nhìn nhận đa chiều và giúp độc giả có cách nhìn hoàn chỉnh hơn về các quy định của pháp luật liên quan.
20 Tháng 4, 2022
Tòa án nhân dân tối cao, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group)
Tải xuống
Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Mục đích của Hướng dẫn này là đưa ra những giải thích đơn giản về mục tiêu của Công ước, và cách giải thích nội dung Công ước theo thông lệ quốc tế tốt nhất trong năm mươi năm đầu tiên kể từ khi công ước ra đời.
20 Tháng 4, 2022
Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế (ICCA)
Tải xuống