THƯ VIỆN
Sổ tay Hòa giải viên

Sổ tay Hòa giải viên

Ngày đăng: 20 Tháng 4, 2022

Tác giả: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR)

Tóm tắt

Cuốn Sổ tay Hòa giải viên này được biên soạn bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Trung tâm giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) nhằm cung cấp một tập hợp các khuyến nghị về các thực tiễn hòa giải tốt nhất chủ yếu dành cho các hòa giải viên thương mại. Cuốn sách được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Khóa đào tạo kỹ năng hòa giải viên do IFC và CEDR cung cấp cho các khách hàng của IFC, với sự điều chỉnh phù hợp với từng quốc gia nơi khóa đào tạo được tổ chức.

Tại Việt Nam, cuốn sách được đưa vào là một phần tài liệu phục vụ cho các Khóa đào tạo Hòa giải viên do IFC và CEDR tổ chức với sự hỗ trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC. Cuốn sách được sử dụng với mục đích hỗ trợ cho việc nghiên cứu và thực tập của học viên thông qua phần thực hành và nhận xét phản hồi, và cũng giúp những người đã có kiến thức và kinh nghiệm nền tảng về hòa giải ôn lại kiến thức hữu ích về hòa giải. Đọc lại cuốn Sổ tay này sau khóa học sẽ giúp các học viên củng cố kiến thức về vai trò và các kỹ năng của hòa giải viên cũng như về quy trình hòa giải. Các hòa giải viên đang hành nghề hoặc những người sẽ trở thành hòa giải viên trong tương lai cũng có thể tham khảo cuốn Sổ tay. Tuy nhiên cuốn sách này không nhằm mục đích thay thế hoàn toàn cho một khóa đào tạo kỹ năng thực hành trực tiếp.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank)

ADRs Blog