Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Giảng viên

Giảng viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Châu Việt Bắc Phó Tổng thư ký VIAC kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh VIAC tại TP. Hồ Chí Minh Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
2 Nguyễn Bá Bình Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Mạnh Dũng Giám đốc, Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập; Giám đốc, Công ty TNHH Phòng ADR Việt Nam Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Bảo hiểm, Vận tải đường biển Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Vũ Ánh Dương Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Đỗ Văn Đại Giảng viên, Phụ trách Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam, Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh; Trọng tài viên, Phó chủ tịch HĐKH VIAC Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Pháp
6 Phan Trọng Đạt Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Vũ Thị Hằng Phó Trưởng Ban Thư ký – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam; Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Huỳnh Đăng Hiếu Ban Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Đặng Xuân Hợp Trọng tài viên, Hop Dang’s Chambers Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
10 Đào Như Ngọc Linh Ban Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh