Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Giảng viên

Giảng viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Đào Như Ngọc Linh Ban Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Anh, Tiếng Việt
2 Nguyễn Thị Thanh Minh Cố vấn cấp cao và Trưởng bộ phận Giải quyết tranh chấp, Công ty Luật TNHH ACS Legal Việt Nam (ACSV Legal) Sở hữu trí tuệ, Mua bán & Sáp nhập Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Phạm Duy Nghĩa Giám đốc Chương trình Thạc sỹ Chính sách Công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam; Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) – trực thuộc VIAC Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp
4 Lưu Ngọc Quang Phó Trưởng phòng Ban Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Anh, Tiếng Việt
5 Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng phòng Trọng tài, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Việt
6 Ngô Thanh Tùng Luật sư điều hành, Công ty Luật quốc tế Việt Nam (VILAF- HỒNG ĐỨC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập Tiếng Anh, Tiếng Việt
7 Đinh Ánh Tuyết Luật sư sáng lập – Điều hành Văn phòng Luật sư IDVN Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư, Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Việt
8 Nguyễn Quốc Vinh Luật sư sáng lập Công ty luật Tri Thức (Scientia) Năng lượng, Đầu tư, Bất động sản, Mua bán & Sáp nhập, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Việt