Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Giảng viên

Giảng viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Phạm Duy Nghĩa Giám đốc Chương trình Thạc sỹ Chính sách Công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam; Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) – trực thuộc VIAC Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp
2 Lưu Ngọc Quang Ban Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng phòng Trọng tài, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Ngô Thanh Tùng Luật sư điều hành, Công ty Luật quốc tế Việt Nam (VILAF- HỒNG ĐỨC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Đinh Ánh Tuyết Luật sư sáng lập – Điều hành Văn phòng Luật sư IDVN Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh