Giới thiệu

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) chính thức được thành lập vào năm 2021, trong bối cảnh các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADRs), đặc biệt là trọng tài thương mại, phát triển ngày một mạnh mẽ với nhiều bước tiến lớn trong xu thế nền tư pháp Việt Nam hội nhập với nền tư pháp quốc tế. Là đơn vị trực thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) – tổ chức trọng tài lâu đời nhất trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại thị trường Việt Nam với gần 30 năm hoạt động, có thế mạnh về kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, sự thấu hiểu về thị trường trọng tài cũng như đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, VIART là sự kế thừa và tiếp bước trên một nền móng vững chãi, tập trung nguồn lực cho mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ADRs nói chung và trọng tài nói riêng tại Việt Nam.

About Us

Phương thức Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR)

Thông tin về hoạt động giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế khác tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) - đơn vị trực thuộc VIAC.

Thư viện

Ấn phẩm

Ấn phẩm

Danh mục các sách chuyên khảo, bản tin chuyên môn về Trọng tài, ADRs và các nội dung liên quan khác.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Danh mục các tài liệu nghiên cứu về Trọng tài, ADRs và các nội dung có liên quan khác.

ADRs Blog

ADRs Blog

Cập nhật thông tin, xu hướng mới trong hoạt động giải quyết tranh chấp bằng các phương thức ADRs tại Việt Nam và trên thế giới. 

Sự kiện

Tin tức