...

2022 VIAC's Arbitration Series - Chủ đề 04: Tìm hiểu về quá trình nghị án & soạn thảo phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tài – Một số lưu ý cho luật sư tranh tụng.

26 Tháng 5, 2022

 

Tiếp nối thành công của Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài năm 2021 - VAS 2021, VIAC phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) tổ chức chuỗi sự kiện VAS 2022 vào chiều thứ Năm hàng tuần trong năm tuần liên tiếp (14/04 - 12/05/2022). 

CHỦ ĐỀ O4: TÌM HIỂU VỀ QUÁ TRÌNH NGHỊ ÁN & SOẠN THẢO PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

MỘT SỐ LƯU Ý CHO LUẬT SƯ TRANH TỤNG.

  • Thời gian: 14:00 – 16:20, Ngày 05/05/2022 (Thứ Năm)

  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

  • Nội dung(1) Tìm hiểu về công việc nội bộ Hội đồng trọng tài: Quá trình nghị án và việc soạn thảo phán quyết trọng tài; (2) Lưu ý cho luật sư tranh tụng tại trọng tài - Từ thực tiễn hoạt động của các Hội đồng Trọng tài tiến hành tố tụng trọng tài tại Việt Nam.

  • Chương trình chi tiết: Vui lòng xem tại đây

 

ĐĂNG KÝ & THAM DỰ

Vui lòng lựa chọn đăng ký và tham dự một trong các kênh dưới đây của VIAC:

---

*Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

Ban Xúc tiến & Đào tạo, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Điện thoại: 0243.574.4001 - Email: info@viac.org.vn

Tin liên quan