...

2022 VIAC's ARBITRATION SERIES – Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022

19 Tháng 4, 2022

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (2022 VIAC'S ARBITRATION SERIES - VAS 2022)

-----------

  • Đơn vị tổ chức: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART)

  • Thời gian: 14h00 - 16h30, Thứ Năm hàng tuần từ 14/04 - 12/05/2022

  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom, Facebook & Youtube

  • Lịch trình chuỗi sự kiện:

 
 Thời gian CHỦ ĐỀ 

Đăng ký trên nền tảng Zoom

 

Đặt lời nhắc trên Kênh Youtube

14/04/2022
(Thứ Năm)

 Các tiêu chuẩn của Trọng tài viên quốc tế & Luật tranh tụng trọng tài quốc tế - Nhìn từ thực tiễn thị trường trọng tài tại Việt Nam & khu vực 

Đăng ký

tại đây

 

Truy cập

tại đây

21/04/2022
(Thứ Năm)
 Luận bàn về thẩm quyền & nhiệm vụ của Trọng tài viên & Hội đồng trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế  

 Đăng ký

tại đây

 

 Truy cập

tại đây

28/04/2022
(Thứ Năm)
 Double hatting in arbitration – Look at both sides of the coin 

 Đăng ký

tại đây

 

 Truy cập

tại đây

05/05/2022
(Thứ Năm)
 Tìm hiểu về quá trình nghị án & soạn thảo Phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tàiMột số lưu ý cho luật tranh tụng 

  Đăng ký

tại đây

 

 Truy cập

tại đây

12/05/2022
(Thứ Năm)
 Những kỹ năng mới cần thiết của Trọng tài viên & Luật sư trong kỷ nguyên trọng tài số hóa 

 Đăng ký

tại đây

 

 Truy cập

tại đây

 ---

*Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

Ban Xúc tiến & Đào tạo, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Điện thoại: 0243.574.4001 - Email: info@viac.org.vn

Tin liên quan