...

Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu & Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART)

19 Tháng 4, 2022

Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của phương thức trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) khác nói chung một các thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) - đơn vị trực thuộc VIAC, chính thức được thành lập vào năm 2021 trong bối cảnh ADR, đặc biệt là trọng tài, phát triển ngày một mạnh mẽ với nhiều bước tiến lớn trong xu thế nền tư pháp Việt Nam hội nhập với tư pháp quốc tế. Thông qua hoạt động nghiên cứu và đào tạo, VIART mong muốn từng bước thực hiện sứ mệnh định hướng xu thế phát triển thị trường trọng tài Việt Nam, trong đó tập trung phát triển yếu tố con người và phổ cập kiến thức trọng tài.

Để cung cấp thêm thông tin về mục tiêu, phương hướng và các hoạt động chính của VIART, đồng thời mở ra diễn đàn trao đổi về tiềm năng và định hướng phát triển một cộng đồng những người hành nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực trọng tài, VIAC và VIART phối hợp tổ chức:

LỄ RA MẮT VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM 

& TỌA ĐÀM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

với thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian: 08:30 - 11:30, ngày 22/04/2022 (Thứ Sáu)
  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom
  • Chương trình: vui lòng xem tại đây
  • Đăng ký tham dự: vui lòng truy cập tại đây

Mọi thông tin và hỗ trợ đăng ký tham dự, quý vị vui lòng liên hệ:

  • Chị Phạm Thu Hương hoặc Chị Đào Như Ngọc Linh
  • Điện thoại: 0243 574 4001, Email: info@viart.org.vn

 ---

*Về VIART: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-VIAC ngày 30/7/2021 của Chủ tịch VIAC, có mục tiêu hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của phương thức trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADRs) khác nói chung một các thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Thông qua hoạt động nghiên cứu và đào tạo, VIART mong muốn cung cấp bài bản, hệ thống và cập nhật các kiến thức về trọng tài thương mại, tập trung phát triển yếu tố con người nhằm xây dựng một cộng đồng những người sử dụng và hành nghề trọng tài chuyên nghiệp; qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của trọng tài nói riêng và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADRs) khác nói chung tại thị Việt Nam.

Tin liên quan