...

2022 VIAC's Arbitration Series - Chủ đề 05: Những kỹ năng mới cần thiết của Trọng tài viên trong kỷ nguyên trọng tài số hóa

26 Tháng 5, 2022

Tiếp nối thành công của Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài năm 2021 - VAS 2021, VIAC phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) tổ chức chuỗi sự kiện VAS 2022 vào chiều thứ Năm hàng tuần trong năm tuần liên tiếp (14/04 - 12/05/2022). 

CHỦ ĐỀ O5: NHỮNG KỸ NĂNG MỚI CẦN THIẾT CỦA TRỌNG TÀI VIÊN
TRONG KỶ NGUYÊN TRỌNG TÀI SỐ HÓA

  • Thời gian: 14:00 – 16:20, Ngày 12/05/2022 (Thứ Năm)

  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

  • Nội dung: (1) Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng sự phát triển đó trong hoạt động giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại; (2) Trọng tài trực tuyến - Đặc điểm riêng biệt và những vấn đề pháp lý cần quan tâm; (3) Thực tiễn việc tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp trực tuyến tại Việt Nam.

ĐĂNG KÝ & THAM DỰ

Vui lòng lựa chọn đăng ký và tham dự một trong các kênh dưới đây của VIAC:

---

*Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

Ban Xúc tiến & Đào tạo, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Điện thoại: 0243.574.4001 - Email: info@viac.org.vn

Tin liên quan