Đào tạo

Danh sách cộng sự (aVIART)

02 Tháng 11, 2023

Danh hiệu Cộng sự VIART (aVIART) là chứng nhận danh hiệu được trao bởi Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), là danh sách các học viên đã hoàn thành khoá đào tạo Trọng tài cơ bản do hoặc khoá Trọng tài kết hợp trong lĩnh vực cụ thể do VIART tổ chức.

Danh sách Cộng sự VIART được đăng tải công khai trên trang web của VIART với mục đích tham khảo và công khai danh hiệu của các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại VIART.

Cộng sự VIART sẽ có những quyền lợi như sau:
- Được tiếp cận và sử dụng miễn phí nguồn tài liệu đa dạng;
- Hưởng ưu đãi học phí khóa tiếp theo;
- Ưu tiên/miễn phí tham gia một số sự kiện của VIAC;
- Danh sách Cộng sự VIART được đăng tải với mục đích tham khảo và công khai danh hiệu của các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo tại VIART.

Xem lộ trình phát triển tại VIART tại: http://viart.org.vn/dao-tao/lo-trinh-phat-trien.html

STT

Họ và tênID hội viên
Lê Bá Thành Chung0001-0122
Trần Phương Ngọc0002-0122
Phạm Thị Hải Yến0003-0122
Nguyễn Thanh Ngọc0004-0122
Nguyễn Ngọc Quỳnh0005-0122
Phạm Chiêu Minh0006-0122
Đào Linh Chi0007-0122
Trần Văn Tuấn0008-0122
Nguyễn Vi Linh0009-0122
10 Vũ Hùng Phương0010-0122
11 Dương Yến Nhi0011-0122
12 Phạm An Thiên0012-0122
13 Bùi Thị Mai Hương0013-0122
14 Nguyễn Phương Chi0014-0122
15 Nguyễn Thị Huế0015-0122
16 Đinh Ngọc Thắng0016-0122
17 Nguyễn Thị Minh Phương0017-0122
18 Bạch Hoàng Giang0018-0122
19 Tống Thị Thu Thảo0019-0222
20 Trần Hoàng Tú Linh0020-0222
21 Nguyễn Thị Kim Ngân0021-0222
22 Đỗ Thanh Nghị0022-0222
23 Huỳnh Thị Bích Phương0023-0222
24 Đinh Tiến Phong0024-0222
25 Nguyễn Sơn Hoàng0025-0222
26 Lê Đặng Phương Linh0026-0222
27 Phùng Thị Luyến0027-0222
28 Trần Quang Minh0028-0222
29 Phạm Nguyễn Phương Thảo0029-0222
30 Nguyễn Thái Hải Lâm0030-0222
31 Vũ Duy Nam0031-0222
32 Nguyễn Thị Thúy Vy0032-0222
33 Bùi Minh Diễm Châu0033-0222
34 Đặng Bá Tùng0034-0222
35 Đỗ Thị Ngọc Diệp0035-0222
36 Nguyễn Đỗ Sơn Trà0036-0222
37 Nguyễn Nam Trung0037-0222
38 Trần Cảnh Hiền0039-0222
39 Nguyễn Nhật Thanh0040-0222
40 Nguyễn Thị Hồng Nga0041-0222
41 Phan Anh Vũ0042-0222
42 Nguyễn Văn Phúc0043-0222
43 Đặng Thị Dung0044-0222
44 Nguyễn Minh Thương0045-0222
45 Trần Kim Hoàng0046-0222
46 Lý Nghĩa Dũng0047-0222
47 Nguyễn Bình Minh0048-0222
48 Nguyễn Thị Thu Hà0049-0222
49 Trần Nhật Hoàng Kim0050-0222
50 Trịnh Anh Nguyên0051-0222
51 Hà Mai Lan0052-0222
52 Ngô Thị Quỳnh Như0053-0222
53 Lê Hoàng Phúc An0054-0222
54 Nguyễn Viết Tú0055-0222
55 Nguyễn Thanh Tịnh Thảo0056-0222
56 Nguyễn Thanh Hải0057-0222
57 Lê Nguyễn Tường Vy0058-0222
58 Nguyễn Liên0059-0222
59 Lê Thị Kim Linh Tuyền0060-0222
60 Mai Thị Nhi0061-0222
61 Phạm Thị Thoa0062-0222
62 Nguyễn Thành Nhân0063-0222
63 Nguyễn Hoàng Việt Lâm0064-0222
64 Phạm Thanh Dương0065-0222
65 Trần Thị Minh Thư0066-0222
66 Phạm Trần Bảo Khánh0067-0222
67 Hoàng Thị Hồng Hà0068-0222
68 Ninh Viết Định0069-0222
69 Đặng Quang Anh0070-0122
70 Hoàng Quốc Hùng0071-0122
71 Trần Lâm0072-0122
72 Hồ Thị Duyên0073-0122
73 Phùng Văn Hiếu0077-0122
74 Phan Thị Thuý Hằng0078-0122
75 Nguyễn Thúy Hiền0083-0222
76 Đỗ Ngọc Thanh Hoàng0085-0222
77 Nguyễn Thị Bích Chung0090-0222
78 Hồ Thị Hải0096-0122