THƯ VIỆN

Tài liệu tham khảo

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết

Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tràn lan, kéo dài nhiều năm không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư mà còn tác động tiêu cực đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững. Hệ quả là nhà thầu và các doanh nghiệp đối tác có nguy cơ phải giải thể, phá sản. Bên cạnh vấn đề nợ đọng nêu trên, những rủi ro phát sinh tranh chấp trong hoạt động thi công xây dựng đang ngày càng gia tăng do tính đa dạng và phức tạp của các hợp đồng xây dựng và các biến động của môi trường kinh doanh. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhận diện rủi ro thông qua các bài học thực tiễn giải quyết tranh chấp, từ đó rút ra bài học trong việc soạn thảo, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng thầu xây dựng, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) tổ chức hội thảo trực tuyến  “Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết”
21 Tháng 4, 2022
Tải xuống
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam

Nội dung: (1) Lập kế hoạch chi phí cho một vụ kiện trọng tài quốc tế và vấn đề chi phí pháp lý, chi phí luật sư – Một số lưu ý; (2) Chia sẻ thực tiễn về lựa chọn trọng tài viên từ góc nhìn Luật sư, Trọng tài viên và tổ chức trọng tài.
21 Tháng 4, 2022
Tải xuống
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại

Nội dung: (1) Một số cách thức giải thích pháp luật áp dụng cho tính lãi trong các vụ kiện tại trọng tài và tòa án; (2) Chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân về chuẩn bị các chứng cứ có một yêu cầu đòi trả lãi đối với Luật sư, đánh giá chứng cứ và quyết định đối với yêu cầu trả lãi đối với Trọng tài viên.
21 Tháng 4, 2022
Tải xuống
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

Nội dung: (1) Tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán & sáp nhập doanh nghiệp theo Luạt doanh nghiệp 2020 - Một số vấn đề chung; (2) Quản lý và giải quyết tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán & sáp nhập doanh nghiệp thông qua ADR - kinh nghiệm của chuyên gia.
21 Tháng 4, 2022
Tải xuống
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng - Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng - Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

Nội dung: (1) Một số thông tin chung về xu hướng kết hợp nhiều hình thức giải quyết tranh chấp và việc soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng cho các giao dịch phức tạp tại Việt Nam; (2) Thực tiễn hiệu lực và thi hành của các điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng tại Việt Nam và nước ngoài.
21 Tháng 4, 2022
Tải xuống