THƯ VIỆN

Tài liệu tham khảo

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Những cân nhắc khi lựa chọn Trọng tài viên: Từ góc nhìn thực tiễn trọng tài Việt Nam và nước ngoài

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Những cân nhắc khi lựa chọn Trọng tài viên: Từ góc nhìn thực tiễn trọng tài Việt Nam và nước ngoài

Nội dung: (1) Những yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn trọng tài viên bởi các bên tranh chấp và khi lựa chọn Chủ tịch Hội đồng trọng tài; (2) Chia sẻ thực tiễn về lựa chọn trọng tà viên từ góc nhìn Luật sư, Trọng tài viên và tổ chức trọng tài.
21 Tháng 4, 2022
Tải xuống
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Tranh chấp thường gặp liên quan đến chất lượng & khuyết tật trong xây dựng công trình

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Tranh chấp thường gặp liên quan đến chất lượng & khuyết tật trong xây dựng công trình

Nội dung: (1) Các khuyết tật chủ yếu trong kết cấu công trình; (2) Thực tiễn giải quyết tranh chấp chất lượng và khuyết tật xây dựng tại trọng tài và Các lưu ý cho doanh nghiệp; (3) Vai trò của Ý kiến chuyên gia trong tranh chấp về chất lượng và khuyết tật xây dựng tại trọng tài.
21 Tháng 4, 2022
Tải xuống
[Góp ý dự thảo VBQPPL] Chương X về Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm thuộc Dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

[Góp ý dự thảo VBQPPL] Chương X về Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm thuộc Dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Chương X của Dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hiện được xây dựng tương đối ngắn gọn với 05 điều luật. Thấy rằng, nếu dựa trên trình tự về mặt thời gian thì thứ tự các điều luật Chương X Dự thảo nên được điều chỉnh. Cụ thể, đưa Điều 104 hiện nay lên trước Điều 103 để các vấn đề liên quan đến giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư được xếp cạnh nhau và logic theo sự tiến triển của các xung đột/ tranh chấp.
21 Tháng 4, 2022
Bà Vũ Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Tải xuống
[Báo cáo] Tổng quan về Hòa giải thương mại tại Việt Nam

[Báo cáo] Tổng quan về Hòa giải thương mại tại Việt Nam

Trước khi có Nghị định 22/2017/NĐ-CP ban hành ngày 22/02/2017 và có hiệu lực từ ngày 15/4/2017 (gọi tắt là Nghị định 22), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã cung cấp dịch vụ hòa giải với Quy tắc hòa giải từ năm 2007 và đã có 5 vụ hòa giải tại VIAC theo Quy tắc này. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý cho hoạt động này chỉ dừng lại ở khung pháp luật tại một số đạo luật như Luật Thương mại 2005, Luật Trọng tài thương mại 2010, Luật Đầu tư 2014 và Bộ luật dân sự 2015 v.v.
21 Tháng 4, 2022
ThS. Phan Trọng Đạt, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Tải xuống
[Báo cáo] Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

[Báo cáo] Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Câu chuyện 10 năm Luật Trọng tài thương mại 2010 (Luật TTTM) cũng chính là câu chuyện về giai đoạn 10 năm phát triển của VIAC – tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam, tổ chức đi cùng với sự hình thành và phát triển trong khuôn khổ pháp lý về trọng tài thương mại tại Việt Nam.
20 Tháng 4, 2022
LS. Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Tải xuống