THƯ VIỆN
[Góp ý dự thảo VBQPPL] Chương X về Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm thuộc Dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

[Góp ý dự thảo VBQPPL] Chương X về Giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm thuộc Dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày đăng: 21 Tháng 4, 2022

Tác giả: Bà Vũ Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Thư ký, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Tóm tắt

Chương X của Dự thảo hiện được xây dựng tương đối ngắn gọn với 05 điều luật. Thấy rằng, nếu dựa trên trình tự về mặt thời gian thì thứ tự các điều luật nên được điều chỉnh. Cụ thể, đưa Điều 104 hiện nay lên trước Điều 103 để các vấn đề liên quan đến giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư (cụ thể hơn là quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án do các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện) được xếp cạnh nhau và logic theo sự tiến triển của các xung đột/ tranh chấp:

  • Về Điều 101 – 102 (giữ nguyên theo dự thảo): quy định về giai đoạn giải quyết kiến nghị trong giai đoạn đấu thầu chọn nhà đầu tư.

  • Điều 103 mới (Điều 104 cũ của Dự thảo): quy định về giai đoạn khởi kiện các tranh chấp trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư tại Toà án.

  • Điều 104 mới (Điều 103 cũ của Dự thảo): quy định về giải quyết tranh chấp trong giai đoạn ký kết và thực hiện hợp đồng PPP.

  • Điều 105 (giữ nguyên theo dự thảo): quy định về các chế tài đối với các vi phạm trong đầu tư theo hình thức đầu tư PPP

ADRs Blog