THƯ VIỆN
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết

Ngày đăng: 21 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Chủ đề: Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết

Diễn giả:

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC);
Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
Ông Huỳnh Đăng Hiếu, Phó trưởng phòng, Ban Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC);
Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giảng viên cao cấp Kỹ Thuật Xây dựng, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên VIAC;
Ông Trần Chủng, Nguyên Cục trưởng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Trọng tài viên VIAC;
Ông Hoàng Ngọc Tú, Phó Tổng giám đốc, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta;
Ông Nguyễn Đình Tài, Trưởng phòng pháp chế & tuân thủ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Nội dung:

  • Xử lý nợ đọng trong các hợp đồng thầu xây dựng - Từ một số vụ kiện thực tế
  • Thực tiễn tranh chấp và tiến trình giải quyết tranh phát sinh từ hợp đồng thầu xây dựng - Các lưu ý rút ra trong giai đoạn soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng của các nhà thầu

ADRs Blog