THƯ VIỆN
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam

Ngày đăng: 21 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Chủ đề: Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam

Trình bày dẫn đề: Ls. Lương Văn Trung - Luật sư thành viên Công ty Luật Lexcomm Vietnam LLC, Trọng tài viên (VIAC);

Nội dung:

  • Lập kế hoạch chi phí cho một vụ kiện trọng tài quốc tế và vấn đề chi phí pháp lý, chi phí luật sư – Một số lưu ý;
  • Chia sẻ thực tiễn về lựa chọn trọng tài viên từ góc nhìn Luật sư, Trọng tài viên và tổ chức trọng tài.

ADRs Blog