THƯ VIỆN
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng - Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng - Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

Ngày đăng: 21 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Chủ đề: Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng - Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

Trình bày dẫn đề: Ls. Nguyễn Duy Linh – Luật sư thành viên Công ty Luật VILAF, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Nội dung:

  • Một số thông tin chung về xu hướng kết hợp nhiều hình thức giải quyết tranh chấp và việc soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng cho các giao dịch phức tạp tại Việt Nam;
  • Thực tiễn hiệu lực và thi hành của các điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng tại Việt Nam và nước ngoài.

ADRs Blog