THƯ VIỆN
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

Ngày đăng: 21 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Chủ đề: Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp

Trình bày dẫn đề: Ls. Trương Nhật Quang – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH YKVN, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Nội dung:

  • Tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020 – Một số vấn đề chung;
  • Quản lý và giải quyết tranh chấp nội bộ công ty và trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp thông qua ADR – Kinh nghiệm của chuyên gia.

ADRs Blog