THƯ VIỆN
[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại

[Tài liệu sự kiện] Hội thảo trực tuyến Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại

Ngày đăng: 21 Tháng 4, 2022

Tóm tắt

Chủ đề: Hội thảo trực tuyến Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại

Trình bày dẫn đề: PGS. TS Đỗ Văn Đại – Trưởng Khoa Luật Dân sự - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên VIAC

Nội dung:

  • Một số cách thức giải thích pháp luật áp dụng cho tính lãi trong các vụ kiện tại trọng tài và tòa án;
  • Chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân về chuẩn bị các chứng cứ cho một yêu cầu đòi trả lãi (đối với Luật sư); đánh giá chứng cứ và quyết định đối với yêu cầu đòi trả lãi (đối với Trọng tài viên).

ADRs Blog