...

[VAS 2022] Chủ đề 02: Luận bàn về thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tài viên & Hội đồng Trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế

20 Tháng 4, 2022

 

Tiếp nối thành công của Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài năm 2021 - VAS 2021, VIAC phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) tổ chức chuỗi sự kiện VAS 2022 vào chiều thứ Năm hàng tuần trong năm tuần liên tiếp (14/04 - 12/05/2022). 

CHỦ ĐỀ O2: LUẬN BÀN VỀ THẨM QUYỀN, NHIỆM VỤ CỦA TRỌNG TÀI VIÊN

& HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI TRONG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

  • Thời gian: 14:00 – 16:20, Ngày 21/04/2022 (Thứ Năm)

  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

  • Nội dung(1) Thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tài viên & Hội đồng Trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế; (2) Thảo luận về thẩm quyền & Nhiệm vụ của Trọng tài viên & Hội đồng Trọng tài trong các thủ tục tố tụng trọng tài tại có địa điểm trọng tài tại Việt Nam dưới góc nhìn so sánh.

  • Chương trình chi tiết: Vui lòng xem tại đây

 

ĐĂNG KÝ & THAM DỰ

Vui lòng lựa chọn đăng ký và tham dự một trong các kênh dưới đây của VIAC:

---

*Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

Ban Xúc tiến & Đào tạo, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Điện thoại: 0243.574.4001 - Email: info@viac.org.vn

Tin liên quan